Konference

Mnozí lidé se zamýšlejí nad názvem našeho uskupení – Folklorní studio Buchlovice a ptají se: „Proč zrovna ono studio a co to vlastně znamená?“ Studio jsme před lety do názvu zařadili, protože jsme chtěli folklor pečlivě studovat, a to mimo jiné i prostřednictvím Dne vína, kdy na rozdíl od jiných koštů pořádáme také doprovodné akce.

Jednou z těchto akcí je i odlehčená literární konference, která se každoročně zaměřuje na modifikaci tématu „Víno a…“ (v uplynulých letech to bylo třeba Víno a trest, Víno a ženy. Víno a vina, Víno a hvězdy, Víno a zázraky, Víno a řeč či Víno a pokušení). Tyto konference, stejně jako jiné naše činnosti, se nesou v duchu nevážných besed o věcech vážných a mají za cíl návštěvníky hlavně pobavit, ale přinášejí i zamyšlení a zajímavosti o vlivu vína na dané téma od prezentujících profesionálních i amatérských literátů.

Mezi přednášejícími se za téměř 30 let vystřídali autoři rozličných povolání, kromě básníků, spisovatelů a novinářů se konference zúčastnili přednášejí takových profesí, jako jsou archeolog, bloger, cestovatel, chemik, folklorista, grafik, IT specialista, kněz, lékař, moderátor, muzejník, nakladatel, politolog, PR manažer, překladatel, sochař, soudce, tiskař, vinohradník, vysokoškolský pedagog či výtvarník. V minulosti se literární konference zúčastnily takové osobnosti, jako např. cestovatel Miroslav Zikmund, spisovatelé Antonín Bajaja, Jaromír Tomeček, Ludvík Vaculík a Alexandra Berková. Velmi populární bývaly populárně-naučné a zároveň velice vtipné scénky, bohužel již nežijících, docentů z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petra Hlaváčka a Antonína Blahy. V posledních ročnících se na konferenci lze potkat např. s blogerem Laďou Větvičkou, politologem a překladatelem Alexanderem Tomským či moderátorem ČT i TV Nova Martinem Severou. Rekordmanem v počtu účastí a emeritním moderátorem akce je zlínský básník a spisovatel, malíř a sochař Jaroslav Kovanda.

Mimo přednášek na konferenci probíhají i praktické ukázky, a tak mohli návštěvníci kupříkladu vidět (ti odvážnější i ochutnat) několik odrůd vína, a dokonce i slivovice, v tuhém skupenství či další experimenty s vínem připravené pedagogem VŠ chemickotechnologické Rudolfem Ježkem.

Literární konference bývá pořádána těsně před začátkem samotného koštu, díky čemuž příjemně naladí nejen chuťové pohárky návštěvníků. Zároveň totiž nabízí možnost, jak si náš Den vína mohou svým způsobem užít i ti, kteří z nějakého důvodu víno pít nemohou.