Košt

To, že ke slováckému folkloru neodmyslitelně patří také víno, zmiňovat jistě netřeba. Dalo by se říci, že náš folklor je z velké části postaven právě na činnostech spojených s výrobou a konzumací tohoto tradičního moravského nápoje. Vždyť víno je jedním z nejčastějších motivů lidových písní z našeho kraje, a tak s trochou nadsázky lze říct, že tam, kde je víno, je folklor. A naopak, tam, kde je folklor, je i víno.

I v Buchlovicích samozřejmě víme, že je tomu tak, a protože značná část členů Folklorního studia je majiteli vinohradů, vinných sklepů a vinoték, rozhodli jsme se, že vínu jako jednomu ze symbolů folkloru vzdáme hold a uspořádáme mu v krásném prostředí buchlovického zámeckého sklepa výstavu.

Z dobrého nápadu vznikla tradice a to i přesto, že začátky této akce byly velmi těžké a dopracovat se na pomyslný seznam osvědčených výstav, na které vinaři ochotně a v hojných počtech zasílají své vzorky vín, nebylo jednoduché. Koncepce koštu se vyvíjela několik let a od prvních ročníků, kdy se sbírala celá škála vzorků, nikoli jen určité odrůdy, jak je tomu nyní, se na samotné koštování nabalily i dvě doprovodné akce. První z nich je odlehčená literární konference a druhou aukce šampionů a vzácných vín jejíž výtěžek každoročně věnujeme na dobročinné účely.

Až do roku 2014 jsme se při koštování vína pravidelně shledávali ve sklepení a přilehlých prostorách buchlovického zámku, v roce následujícím jsme však přišli s obměnou, která měla být zejména zpestřením pro návštěvníky (nikoli tedy kvůli rekonstrukci hydroizolací podzemních prostor zámku, jak tvrdí někteří zlí jazykové) a košt nově pořádáme v prostorách hradu Buchlova. Přesun byl pro nás náročnou změnou, a to zejména v oblasti logistiky. Malinko jsme se obávali, zdali naši návštěvníci naleznou cestu za námi i na hrad, proto jsme zavedli svozy a rozvozy autobusem mezi Uherským Hradištěm, Buchlovicemi a hradem Buchlovem. Nově vzniklé spojení ihned dostalo přezdívku koštbus a od té doby jej poskytujeme našim návštěvníkům každoročně zdarma.

Den vína je dnem pouze pro návštěvníky, pro členy Folklorního studia však představuje týdny, ba i měsíce příprav jednotlivých částí. Od oslovení vinařů, svážení vzorků, přes jejich evidenci, odbornou degustaci – tedy ohodnocení vín, přípravu katalogu až k samotnému koštu. Dá se říci, že čtrnáct dnů před koštem lahve s vínem pořád někde cestují a každá z nich projde stovkami rukou, než je možné z ní návštěvníkům nalít degustační vzorek.

Košt vína je tedy pro nás jakýmsi během na dlouhou trať, který však pilně a pravidelně trénujeme již od roku 1992.

Přijďte se podívat, jak se nám to letos povedlo!

Statut Dne vína

I. Pořadatel
Folklorní studio Buchlovice z.s., Ing. Vlastimil Jordán – tel. 602 580 482
www.denvina.euwww.fsbuchlovice.cz

II. Poslání a cíl Dne vína v Buchlovicích 
Odborně posoudit vína vybraných odrůd z různých vinařských oblastí, obcí a tratí, a tím podpořit propagaci kvalitních vín, jejich výrobu a prodej

Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru

Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli

III. Podmínky účasti na Dni vína v Buchlovicích
1. Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína, kteří splní podmínky tohoto statutu.
2. Vyhlášené kategorie pro rok 2024:

 Bílá vína: Müller Thurgau, Sylvánské zelené, Neuburské, Aurelius
Červená a růžová vína: Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Dornfelder, André

IV. Hodnocení vín
1. Hodnocení vín proběhne v neděli 14. dubna 2024 od 9.00 hodin
2. Vína se hodnotí 100-bodovým OIV systémem.
3. Vína se předkládají anonymně.

V. Odborné komise
1. Předsedové a členové odborných komisí včetně odborného garanta jsou jmenováni výborem Dne vína Folklorního studia Buchlovice
2. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
3. Je-li definováno více hodnotitelských komisí pro hodnocení jedné odrůdy, postupují nejvýše hodnocená odrůdová vína do finále hodnocení, ve kterém je vybrán šampion odrůdy. Šampioni odrůd hodnocených pouze u jedné hodnotitelské komise jsou určeni přímo touto komisí.
4. Vína, která postoupila do finále, budou hodnocena komisí sestavenou z vedoucích hodnotitelských komisí příslušné odrůdy a garanta hodnotitelských komisí.

VI. Vyhodnocení vín a ceny
1. V souladu s doporučením OIV systému bude diplomem ohodnoceno maximálně 30% vín v každé odrůdě.
2. Diplomy mohou získat vína, která jsou zastoupena v odrůdě nebo kategorii v počtu nejméně 10 přihlášených vzorků.
3. Šampion v každé odrůdě bude oceněn věcnou cenou.

VIII. Zvláštní ustanovení
Organizátor má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut nebo vzorků, které byly vyřazeny na základě posouzení kvality hodnotitelskými komisemi. Tato vína nebudou prezentována v katalogu vydávaného u příležitosti Dne vína 2024 a nebudou vystavena 20. dubna 2024 v prostorách Hotelu Buchlov.